Shanti Timilai

Shanti Timilai

Sinopsis

Shanti Timilai, hosted by Sancho Shanti Baptist Church, airs twice a week. This podcast has been recorded for Nepali Christians who are hungry for sound, passionate Bible teaching. It is our desire that as you listen, you will be encouraged and better equipped to be passionate disciples of Jesus Christ.

Quién oyó esto, también escuchó:


Episodios

 • सर्मपित ईसाई हुनलाई चुकाउनुपर्ने मुल्य ।
  सर्मपित ईसाई हुनलाई चुकाउनुपर्ने मुल्य ।
  Duración: 33min | 08/11/2019

  कुनै महत्वपुर्ण कुरा पाउन चाहानुहुन्छ,तपाईले गुमाउनु पनि पर्छ? तपाईका निम्ती वहुमुल्य थोकहरु के परमेश्वरको निम्ती महत्वपुर्ण छन होला? ख्रिष्ट को निम्ती कुन महत्वपुर्ण कुरा हरु त्यगनु पर्छ?

 • परमेश्वरको सत्य गुणहरु।
  परमेश्वरको सत्य गुणहरु।
  Duración: 24min | 05/11/2019

  के तपाईले अाज साचो परमेश्वरको गुणहरु थाहँा पाउनुभएको छ ? जसले परमेश्वरको गुणहरुलाई जान्ने ईच्छ गर्दछ त्यो व्यक्तिले परमेश्वरलाई भेटाउन सक्दछ।

 • वरदिन को कीसिम।
  वरदिन को कीसिम।
  Duración: 33min | 01/11/2019

  के तपाईले अाफनो वरदान थाहँा पाउनुभयो? के तपाईले पाएको वरदान प्रयोग गार्देहुनुहुन्छ?

 • येशु ख्रिष्टलाई पछ्याउनुको हाम्रो मु्ख्य प्रेरणा के हो?
  येशु ख्रिष्टलाई पछ्याउनुको हाम्रो मु्ख्य प्रेरणा के हो?
  Duración: 20min | 30/10/2019

  तपाई कसलाई पछ्याउने व्यक्ति हुनुहुन्छ, येशु ख्रिष्टलाई वा मानिसलाई?तपाईको मु्ख्य विश्वासको जग के हो? यि प्रश्नहरुको उत्तर हामी परमेश्वरको वचन सुनेर खोज्नेछौ।

 • प्रार्थना के हो? प्रार्थना किन खाचो छ ?
  प्रार्थना के हो? प्रार्थना किन खाचो छ ?
  Duración: 25min | 25/10/2019

  प्रार्थनाले हामीलाई कसरी सामार्थ मिल्दछ ? चुनौतीलाई सामना गर्न प्रार्थनाले हामीलाई कसरी साहेता गर्छ? यि प्रश्नहरुलाई हामी अाजको प्रवचन बाट सुनेर छलफल गर्नेछौ।

 • परमेश्वर मा पाईने अान्न्द कस्तो छ?
  परमेश्वर मा पाईने अान्न्द कस्तो छ?
  Duración: 21min | 24/10/2019

  तपाईको जिवनमा कस्तो प्रकारको सन्तुष्टी र अान्न्द को खोजी मा हुनुहुन्छ? के तपाईले चाहानुभएको त्यो सन्तुष्टी र अान्न्द पाउनुभएको छ, अथवा अझै त्यसको भरोसा मा हुनुहुन्छ?

 • हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर।
  हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर।
  Duración: 24min | 22/10/2019

  के मेरो प्राणले परमप्रभुको खोजी गर्न सकेको छ ? उहाँको उपस्थीति मा के-के कुरा लुकिएको छ?

 • परमप्रभुको भय मान्नुपर्छ ।
  परमप्रभुको भय मान्नुपर्छ ।
  Duración: 22min | 15/10/2019

  परमेश्वर किन उहाँको भयमा जिएको चाहानुहुन्छ? उहाँको भयमा जिउँदा हाम्रो अात्मिक जिवनमा कस्तो उन्नती देख्न सकिन्छ? अाज हामी यो प्रशनहरुको बिषयमा छलफल गर्नेछौ।

 • येशु ख्रिष्टलाई बप्तिस्मा लिन किन अवशेकता थियो ?
  येशु ख्रिष्टलाई बप्तिस्मा लिन किन अवशेकता थियो ?
  Duración: 16min | 14/10/2019

  येशु ख्रिष्टको बप्तिस्माले के देखाउँछ? पानी को बप्तिस्मा के हो? 

 • येशु ख्रिष्ट संसार मा किन अाउनुभयो ?
  येशु ख्रिष्ट संसार मा किन अाउनुभयो ?
  Duración: 25min | 01/10/2019

  के येशु संसार मा धर्म सिकाउन अाउनुभएको को ? अथवा हामीलाई पाप वाट वचाउन अाउनुभएको हो ?

 • विश्वासी जिवन मा किन संकष्ट अाईपर्छ ?
  विश्वासी जिवन मा किन संकष्ट अाईपर्छ ?
  Duración: 28min | 30/09/2019

  विश्वासी जिवन भनेको शान्ति र अान्नदमय जिवन हुनुपर्ने होईन र तर झनै विश्वासीहरु को जिवन मा किन संकष्ट र अशान्ति अाईपर्छ होला ?

 • जाग वस मण्डली ।
  जाग वस मण्डली ।
  Duración: 25min | 27/09/2019

  के तपाई उहाँको दोस्रो अागमन को वाटो हेरि विश्वास मा जिउनुभएको छ ? के हामी त्यो दिन को निम्ती खुशी छौ? 

 • तपाईको अात्मिक छेत्र मा अादि चल्दा काहँा जानुहुन्छ ?
  तपाईको अात्मिक छेत्र मा अादि चल्दा काहँा जानुहुन्छ ?
  Duración: 22min | 25/09/2019

  तपाईको अात्मिक जिवन मा अादि चल्दा कसकाहँा सहायता लिन जानुहुन्छ? के तपाई समस्या वाट भागने विश्वासी हुनुभएको त छैन?

 • साचो पश्चताप कस्तो हुनुपर्छ?
  साचो पश्चताप कस्तो हुनुपर्छ?
  Duración: 21min | 24/09/2019

  के हामीलाई विश्वास गर्नु अघि पश्चताप गर्नु अवशेक छ? यदि छ भने किन अवशेक छ ?

 • के मसंगा विश्वास छ ?
  के मसंगा विश्वास छ ?
  Duración: 26min | 20/09/2019

  किन परमेश्वरले विश्वास मा काम गर्नुहुन्छ ? के हाम्रो लागी विश्वास महत्वपुर्ण छ होला ? अाज हामी यि प्रश्नहरुको विषय मा छलफल गर्नेछौ।

 • क्रुसको अर्थ के हो?
  क्रुसको अर्थ के हो?
  Duración: 21min | 18/09/2019

  किन क्रुसको प्रचार गरछौ ? के क्रुस हाम्रो निम्ती शक्ति भईदिएको छ? अाज को भाग वाट हामी क्रुस को मुख्य योजना र विचार लाई हेर्नैछौ।

 • हाम्रो मण्डली मा उपस्थीत हुनु को मुख्य उद्देश्य के हो ?
  हाम्रो मण्डली मा उपस्थीत हुनु को मुख्य उद्देश्य के हो ?
  Duración: 24min | 15/09/2019

  म चर्चमा अथवा संगती मा के का निम्ती जान्छु ? मेरो चर्च मा जानु को मुख्य प्रेराणा के हो ? अाउनुहोस हामी संगै परमेश्वर को वचन सुन्दै आशीषित होअौ।

 • येशु ख्रिष्ट संसार मा जन्म लिनुको मुख्य उद्देश्य ।
  येशु ख्रिष्ट संसार मा जन्म लिनुको मुख्य उद्देश्य ।
  Duración: 30min | 13/09/2019

  येशु ख्रिष्टले संसार मा किन जन्म लिनुभयो ? उहाँ संसार मा अाउनुको मुख्य उद्देश्य के थियो ? यि प्रश्नहरुको उत्तर पाउनलाई हामी अाजको प्रवचनवाट सुनेर हामी खोज्नेछौ।

 • उहाँको अावाज लाई कसरी थाहाँ गर्ने ।
  उहाँको अावाज लाई कसरी थाहाँ गर्ने ।
  Duración: 19min | 09/09/2019

  के उहाँको अावाज मा अन्योलता छ ? हामीले वोल्ने अावाज बाईवल संगा मेल खान्छ ? परमेश्वरको वचन वाट हामी हेर्नेछौ।

 • अात्मिक खिन्नता र बुद्धि ।
  अात्मिक खिन्नता र बुद्धि ।
  Duración: 22min | 06/09/2019

  किन मानिसलाई धेरै ज्ञ्यान र बुद्धिले पिडा दिन्छ ? मानिसलाई धेरै ज्ञ्यान र बुद्धिले फाईदा दिनुपर्ने होईन र ? बाईबल ले ज्ञ्यान र बुद्धि बारे कस्तो शिक्षा र सल्लाह दिन्छ अाउनुहोस हामी परमेश्वर को वचन सुनेर हामी शिक्षा लिनेछौ।

 • परमेश्वर हामीमा कस्तो जिवनको अाशा राख्नुहुन्छ ?
  परमेश्वर हामीमा कस्तो जिवनको अाशा राख्नुहुन्छ ?
  Duración: 32min | 03/09/2019

  के हामीमा ईश्वरिय प्रेम छ ? उहाँले दिनुभएको प्रेम हामीले एक-अर्कलाई दीन सकेकाछौ ? यि प्रश्नहरुको उत्तर चाहनुहुन्छ भने कृपाया हामी संगै अाजको प्रवचन सुन्नुहोला।

 • संसार का सबै बहुमुल्य थोकहरु व्यार्थै-व्यार्थ छन ।
  संसार का सबै बहुमुल्य थोकहरु व्यार्थै-व्यार्थ छन ।
  Duración: 22min | 29/08/2019

  के तपाई अाज संसार का बहुमुल्य थोकहरुमा सन्तुष्ट र अान्नद खोज्दैहुनुहन्छ ? तपाईले ति थोकहरु प्राप्त गर्नुभएपछि के तपाईले खोज्नुभएको अान्नद र खुशी पाउनुभएको छ ? पक्कै पनि हामी यो अाशा गर्दछौ कि अाजको प्रवचन सुनेर तपाईहरु अाशीषित बन्नुहुनेछ।

 • ख्रिष्टमा नयाँ स्वभाव ।
  ख्रिष्टमा नयाँ स्वभाव ।
  Duración: 39min | 27/08/2019

  के हाम्रो नयाँ स्वभाव मु्क्ति मा मात्र सिमित छ ? परमेश्वर हाम्रो जिवन वाट के चाहनुहुन्छ ? यि प्रश्नहरुलाई आज हामी परमेश्वरको वचनवाट सन्दै खोज्नेछौ।

 • परमेश्वरको ह्रदय अनुसारको मानिस ।
  परमेश्वरको ह्रदय अनुसारको मानिस ।
  Duración: 27min | 29/07/2019

  किन परमेश्वरले दाऊदलाई नै मेरो ह्दय अनुसारको मानिस भन्न रुचाउनुभयो ? अाज हामी यि प्रश्न को उत्तर पाउनलाई अाज को प्रवचन सन्दै हेर्नेछौ।

 • सेवक झै जिवन जिउनु ।
  सेवक झै जिवन जिउनु ।
  Duración: 35min | 03/07/2019

  मण्डली मा साचो सेवा को भुमिका के हो ? साचो सेवक मा हुनु पर्ने गुणहरु के -के हुन ? अाज हामी यि प्रश्नहरुलाई लिएर वचन वक्त वाट सन्नेछौ ।

 • किन मोशा ठिक निर्णय लिन सहासिला भए ?
  किन मोशा ठिक निर्णय लिन सहासिला भए ?
  Duración: 23min | 13/05/2019

  किन हाम्रो जिवनमा ठिक निर्णय लिन खाचो छ ? के तपाईको निर्णय परमेश्वरको निर्णय अनुसार छ? अाज हामी यि प्रश्नहरुको उत्तर परमेश्वरको वचन सुनेर खोज्नेछौ।

 • परमेश्वरमा मिलाप को निम्ती मानिसहरुको कस्तो भुमिका देखिनुपर्छ ?
  परमेश्वरमा मिलाप को निम्ती मानिसहरुको कस्तो भुमिका देखिनुपर्छ ?
  Duración: 32min | 07/05/2019

  मानिसहरुलाई परमेश्वरमा मिलाप हुनाका निम्ती किन उहाँको रगात र बलिदान मुल्यवान देखिन्छ? अथवा मानिसहरुलाई किन परमेश्वरमा मिलाप हुन अवशेक छ ? अाज हामी यि प्रश्नहरुलाई परमेश्वरको वचन सुन्दै छलफल गर्नेछौ ।

 • परमेश्वरको प्रतिरुप को हुनुहुन्छ ?
  परमेश्वरको प्रतिरुप को हुनुहुन्छ ?
  Duración: 42min | 14/02/2019

  परमेश्वरको प्रतिरुप को हुनुहुन्छ ? र किन हामीले उहाँलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ ?अाउनुहोस यि प्रश्नहरुको उत्तर हामी परमेश्वरको वचनवाट सुनेर खोज्नेछौ।

 • येशु ख्रिष्ट का सेवक( भाग-२)
  येशु ख्रिष्ट का सेवक( भाग-२)
  Duración: 20min | 25/01/2019

  कुन कुराले येशु ख्रिष्ट का सेवकलाई सफल तुल्याउछ ? एउटा गोठालो को सबै भन्द महत्वपुर्ण योग्यता के हो,के  मिसनरी वा प्रचारक?

 • येशु ख्रिष्ट का सेवक भाग-१
  येशु ख्रिष्ट का सेवक भाग-१
  Duración: 17min | 24/01/2019

  कुन कुराले येशु ख्रिष्ट का सेवक लाई सफल तुल्याउछ? एउटा गोठालो को सबै भन्द महत्वपुर्ण योग्यता के हो,के मिसनरी वा प्रचारक ?

 • विश्वासीहरुको जिवनमा कस्तो प्रकारको प्रार्थना को आवश्यकता छ ?
  विश्वासीहरुको जिवनमा कस्तो प्रकारको प्रार्थना को आवश्यकता छ ?
  Duración: 34min | 16/01/2019

  विश्वासीहरुको जिवनमा कस्तो प्रकारको प्रार्थना को आवश्यकता छ ? त्यो प्रार्थना कसको निम्ती हुनुपर्दछ ? अाउनुहोस हामी संगै सुन्दै अाज को यि प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नेछौ ।

 • किन हामीलाई प्राचीनहरुको अधिन्तामा अाफुलाई सुम्पनुपर्छ ?
  किन हामीलाई प्राचीनहरुको अधिन्तामा अाफुलाई सुम्पनुपर्छ ?
  Duración: 20min | 11/01/2019

  किन हामीलाई प्राचीनहरुको अधिन्तामा अाफुलाई सुम्पनुपर्छ ? किन हामी माथि उचालिन सक्दैनौ ? यि प्रश्नहरुको उत्तर थाहँा पाउनलाई कृपया अाज को प्रवचन हामी संगै सुनेर साथ दिनुहोला ।

 • परमेश्वरको वचन व सुसमाचारले हामीलाई कस्तो प्रकारको अाशा उत्पन्न गर्दछ ?
  परमेश्वरको वचन व सुसमाचारले हामीलाई कस्तो प्रकारको अाशा उत्पन्न गर्दछ ?
  Duración: 24min | 28/12/2018

  परमेश्वरको वचन तथा सुसमाचारले हामीलाई कस्तो प्रकारको अाशा उत्पन्न गर्दछ ? त्यो अाशा हामी काहँा पाऊँन सक्छौ ? यि प्रश्नहरुलाई एकैछिन हामी संगै मिलेर सुन्दै खोज्नेछौ ।

 • ठिक समय ,ठिक मानिस, ठिक बाटो ।
  ठिक समय ,ठिक मानिस, ठिक बाटो ।
  Duración: 18min | 19/12/2018

  के येशु ख्रिष्टको अागामन सम्मै नेपाल भरि रहेका मण्डलीहरु विश्वासयोगय र वलियो भई रहन सक्छ होला ? कसरी वर्तमन समयका मण्डलीहरुले भविष्य का मण्डलीहरुका निम्ती तयारी गर्न सक्छौ? यि प्रश्नहरुका उत्तर हामी अाज को प्रवचन सुन्दै खोज्नेछौ ।

 • सारा संसारभरि पुग्न मण्डली लाई तयार पार्नु।
  सारा संसारभरि पुग्न मण्डली लाई तयार पार्नु।
  Duración: 25min | 17/12/2018

  येरुशलेम मा भएको मण्डली लाई जस्तै परमेश्वरले नेपाल भरि रहेका मण्डली लाई एउटै आज्ञा दिनुहुन्छ, र सबै भन्द पहिला यि आज्ञाहरुलाई हामीले पुरा गर्नु अघि नेपाल भरि रहेका मण्डलीहरुमा के कुराको अवशेकता छ ? यि प्रश्नहरुको जवाफ पाउन हामी अाजको प्रवचन ध्यान दिएर सुन्नेछौ ।

 • ईसाई जिवन का वलिया खम्बाहरु के-के हुन?
  ईसाई जिवन का वलिया खम्बाहरु के-के हुन?
  Duración: 24min | 13/12/2018

  मुक्ति तथा अन्न्त जिवन का निम्ती हाम्रो विश्वास के कुरामा हुनुपर्छ? विश्वास र प्रेम को जिवन किन जिउनुपर्छ ? यि प्रश्नहरुको जवाफ हामी अाज को प्रवचनवाट सुन्दै सिक्नेछौ ।

 • मण्डली किन वृध्दि हुन सकिरहेको छैन?
  मण्डली किन वृध्दि हुन सकिरहेको छैन?
  Duración: 21min | 07/12/2018

  मण्डली वृध्दि हुनलाई के को खाचो छ ? कसरी सुरु का मण्डलीहरु वृध्दि भए? अाउनुहोस अाज हामी यि प्रश्नहरुलाई लिएर छलफल गर्नेछौ।

 • मुक्ति सबैको निम्ती ( भाग-२)
  मुक्ति सबैको निम्ती ( भाग-२)
  Duración: 22min | 28/09/2018

  अन्य मानिसहरुलाई प्रेम गर्न हाम्रो निम्ती सहज छ कि छैन ? के मु्क्ति सबैजातिहरुको निम्ती हो ? अाउनुहोस यि प्रश्नहरुको उत्तर हामी संगै सुन्दै खोज्नेछौ ।

 • सबैको निम्ती मुक्ति ( भाग-१ )
  सबैको निम्ती मुक्ति ( भाग-१ )
  Duración: 28min | 25/09/2018

  अन्य मानिसहरुलाई प्रेम गर्न हाम्रो निम्ती सहज छ कि छैन ? के मुक्ति सबैजातिहरुको निम्ती हो ? अाउनुहोस यि प्रश्नहरुको उत्तर अाज को प्रवचन सुन्दै हेर्नेछौ।

 • पश्चताप किन गर्नुपर्छ ?
  पश्चताप किन गर्नुपर्छ ?
  Duración: 19min | 05/09/2018

  तपाईको विचार मा साचो पश्चताप के हो? अथवा तपाई पापी छु भनि स्वीकार गर्नुभएको छ भने के तपाईले  पश्चताप गर्नु अवशेक छ ? अाउनुहोस अाज हामी यि प्रश्नहरु को विषय मा सुन्दैछौ,कृपया हामीलाई अन्त सम्म सुनेर साथ दिनुहोला।

 • विश्वसद्वारा मुक्ति ।
  विश्वसद्वारा मुक्ति ।
  Duración: 20min | 31/08/2018

  के हामी अाफैले अाफैलाई धर्मि ठहरयाउन सक्छौ? र कसरी हामी पाप को क्षमा पाई स्वर्गमा जाने मौका पाउन सक्छौ? अाउनुहोस हामी संगै यि प्रश्नहरुको उत्तर अाज को प्रवचनवाट सुनौ ।

 • सबै जातीहरुको निम्ती परमेश्वरको उद्देश्य ।
  सबै जातीहरुको निम्ती परमेश्वरको उद्देश्य ।
  Duración: 20min | 29/08/2018

  के परमेश्वरले हाम्रो  कठिन अवस्थालाई सरल अवस्था मा वदली गर्न सक्नुहुन्छ? अथवा के परमेश्वरले एउटा सजय वाट अाशीष मा वदली गर्नसक्नुहुन्छ ?अाउनुहोस यि प्रश्नहरुको वारेमा हामी अाज को प्रवचन सुनेर मनन गर्नेछौ।

 • प्रभावकारी सेवाकाई को चिनारीहरु ( भाग-३ )
  प्रभावकारी सेवाकाई को चिनारीहरु ( भाग-३ )
  Duración: 15min | 24/08/2018

  पक्षपात को प्रभाव मण्डली मा कस्तो देखिन्छ ? र साचो सेवाकाई को फलहरु कस्तो देखिन्छ ? अाउनुहोस अाज पनि हामी यि प्रश्नहरु को बारेमा परमेश्वरको जिवित वचन सुनेर अध्ध्यान गर्नेछौ।

 • प्रभावकारी सेवाकाई को चिनारीहरु ( भाग-२ )
  प्रभावकारी सेवाकाई को चिनारीहरु ( भाग-२ )
  Duración: 19min | 22/08/2018

  के कुराले हाम्रो सेवाकाई लाई प्रभावकारी तुल्याईदिन्छ ? के हाम्रो स्थानले,अथवा मानविय शिक्षाले ? अथवा हाम्रो व्यक्तिगत खुबीहरुले हाम्रो सेवाकाई लाई प्रभावकारी तुल्याउँदछ ? अाज हामी यि प्रश्नहरु को वारेमा सिक्दैछौ कृपया हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला।

 • प्रभावकारी सेवाकाई को चिनारीहरु ( भाग-१ )
  प्रभावकारी सेवाकाई को चिनारीहरु ( भाग-१ )
  Duración: 21min | 17/08/2018

  कुन कुराले हाम्रो सेवाकाई लाई प्रभावकारी तुल्याउँदछ,के हाम्रो स्थानले अथवा हाम्रो मानविया शिक्षाले ? अथवा हाम्रो व्यक्तिगत खुविहरुले हाम्रो सेवाकाईलाई प्रभावकारी तुल्याउँदछ ? अाज हामी यि प्रश्नहरुको वारेमा सिक्दैछौ कृपया हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला।

 • सत्य वदलता ( भाग-३ )
  सत्य वदलता ( भाग-३ )
  Duración: 23min | 10/08/2018

  के तपाई को जिवन मा साचो परिवर्तन अथवा वदलता खोज्दैहुनुहुन्छ ? के हामी येशु ख्रिष्टलाई पाएर पनि परिवर्तन नभएको जिवन जिउन सक्छौ ? यि प्रश्नहरुको उत्तर पाउनलाई कृपया हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला ।

 • सत्य बदल्ता ( भाग-२ )
  सत्य बदल्ता ( भाग-२ )
  Duración: 19min | 07/08/2018

  के मानिस अाफैले-अाफैलाई वदली गर्न सक्छ ? र सत्य वदल्ता को शक्ति काहँावाट अाउँछ ? अाउनुहोस अाज हामी यि प्रश्नहरुको विषय मा सुनेर छलफल गर्नेछौ ।

 • सत्य बदल्ता ( भाग-१ )
  सत्य बदल्ता ( भाग-१ )
  Duración: 16min | 03/08/2018

  के मानिस अाफैले अाफैलाई बदली गर्न सक्छ ? र सत्य बदलता को शक्ति काहँाबाट अाउँछ ?

 • कसरी परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ ? ( भाग-३)
  कसरी परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ ? ( भाग-३)
  Duración: 23min | 01/08/2018

  जुन ब्यक्तिहरुले अाफनो जन्मै देखि परमेश्वर को व्यवस्थालाई पालन गरेको छैन,के उनीहरुलाई परमेश्वरको सन्तान भन्न सकिन्छ ?

 • कसरी परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ ? भाग-२
  कसरी परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ ? भाग-२
  Duración: 18min | 25/07/2018

  के परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ ?र किन हामी उहाँको प्रतिज्ञा मा विश्वास गर्नसक्छौ? यि प्रश्नहरुको उत्तर हामी सुन्दै हेर्नेछौ।

 • मुख्य पापीहरुका निम्ती अनुग्राह ।
  मुख्य पापीहरुका निम्ती अनुग्राह ।
  Duración: 28min | 20/07/2018

  के परमेश्वरले ख्रिष्टलाई सताउनेहरु वा हत्यराहरुलाई उहँाको महिंमित काम गर्नलाई चलाउनसक्नुहुन्छ ? अाज हामी यि प्रश्नहरुलाई सुनेर छलफल गर्दे हेर्नेछौ ।

 • कसरी परमेश्वरले उहँाको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ ?
  कसरी परमेश्वरले उहँाको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ ?
  Duración: 21min | 18/07/2018

  यदि इस्राएल ले उहँाहरुको मु्क्तिदाता लाई चिन्दैनन भने उहँाहरुप्रति को प्रतिज्ञालाई के परमेश्वरले पुरा गर्नसक्नुहुन्छ होला ? अाउनुहोस अाज हामी यि प्रश्नहरुलाई लिएर छलफल गर्दे हेर्नेछौ ।

 • हराएकाहरुको लागि प्रार्थना गर्नुहोस ।
  हराएकाहरुको लागि प्रार्थना गर्नुहोस ।
  Duración: 18min | 13/07/2018

  हाम्रो देशको शन्ति र चयान पाउन का निम्ती सबैभन्द प्रभावकारी काम के होला ? र जब विश्वसीहरुले अाफान्तहरुको लागि चिन्ता लिदछ तब हाम्रो सबैभन्द प्रभावकारी काम के होला ? अाज हामी यि प्रश्नहरुलाई लिएर छलफल गर्नेछौ ।

 • Walk Wise: Part 3
  Walk Wise: Part 3
  Duración: 14min | 11/07/2018

  To walk circumspectly not as fools but as wise we need to understand what the will of God is. This means we find out from God where in life we are to step. We seek his wisdom and after we understand we obediently follow. Learn more on today’s episode of “Shanti Timilai” as we continue to learn what means to “Walk Wise”.

 • Walk Wise: Part 2
  Walk Wise: Part 2
  Duración: 11min | 06/07/2018

  Is it possible for a Christian to be have like a fool? How can we avoid foolish behavior in our daily life? We will address the questions and more on today’s episode. 

 • Walk Wise: Part One
  Walk Wise: Part One
  Duración: 16min | 03/07/2018

  When we think of a fool we think of a person who does not think before he acts. A fool might also be described as a person who understands the truth yet chooses the opposite. God has called us to walk not as fools but as wise. Tune in today as we learn how to avoid foolish behavior in our daily lives. 

 • मुक्तिसम्म पुरयाउने विश्वास कस्तो देखिन्छ ?
  मुक्तिसम्म पुरयाउने विश्वास कस्तो देखिन्छ ?
  Duración: 27min | 29/06/2018

  के सबै कििसमको विश्वास ले मुक्तिसम्म पुरयाउन सक्छ ? अाउनुहोस अाज हामी परमेश्वरको वचन वाट सुन्दै सिक्नेछौ ।

 • The Love of God: The Foundation for a Changed Life
  The Love of God: The Foundation for a Changed Life
  Duración: 19min | 27/06/2018

  Man made religion says god will love you if you change. The Gospel says God’s love will change you.  The love of God builds a firm foundation for a changed life. As Christ dwells in our heart by faith we can come to know the love of God in a way that we have never known before. 

 • पबित्र अात्म र हाम्रो मुक्ति को सुरक्षा ।
  पबित्र अात्म र हाम्रो मुक्ति को सुरक्षा ।
  Duración: 20min | 20/06/2018

  के एउटा विश्वासी ले मुक्ति गुमाउन सम्भव छ ? र पबित्र अात्मा को भुमिका हाम्रो मुक्ति को सुरक्षा मा के छ ? अाज हामी यि प्रश्नहरुलाई लिएर हेर्देछौ कृपया हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला ।

 • संकष्टको उद्देश्य ।
  संकष्टको उद्देश्य ।
  Duración: 21min | 15/06/2018

  के हामीले भोगेको संकष्टमा कुनै उद्देश्य छ ? हाम्रो संकष्टको समयमा परमेश्वर के गर्देहुनुहुन्छ ? अाज हामी यि प्रश्नहरुलाई लिएर छलफल गर्दे सुन्नेछौ ।

 • बाईबल र विज्ञान ( पाठ -२ )
  बाईबल र विज्ञान ( पाठ -२ )
  Duración: 18min | 11/06/2018

  बाईबल र विज्ञान मा हामी कस्तो भिन्नताहरु पाउछौ ? जस्तै, ( Archeology, Hydrology,Geology,Physics ) यि विषयहरुको वारेमा बाईबल ले कस्तो उत्तर दिएको छ ? अाउनुहोस अाज हामी यि प्रश्नहरुको बारेमा सुनेर छलफल गर्नेछौ ।

 • बाईबल र विज्ञ्यान ( पाठ - १ )
  बाईबल र विज्ञ्यान ( पाठ - १ )
  Duración: 15min | 04/06/2018

  के हामी बाईबल र विज्ञ्यान माथि विश्वास गर्न सक्छौ ? के बाईबल र विज्ञ्यान एक-अर्क संग मिल्छ ? अाज हामी परमेश्वर को दास वाट यि प्रश्नहरुको बारेमा उत्तर सुन्नेछौ ।

 • झुटो विश्वास ।
  झुटो विश्वास ।
  Duración: 27min | 01/06/2018

  के येशु खिष्ट माथि हामीले विश्वास गरेको कारण को केहि भिन्नताहरु छन ? तपाईले येशु खिष्ट माथि विश्वास गर्नु को कारणहरु के थियो ? हामी अाज यि प्रश्नहरुको उत्तर को बारेमा छलफल गर्नेछौ ।

 • सतावट मा लुकिएको शक्ति ।
  सतावट मा लुकिएको शक्ति ।
  Duración: 22min | 25/05/2018

  के सतावटले मण्डली लाई अझै कमजोर अथवा अप्रभावी वनाईदिन्छ होला ? र सतावट देखि हाम्रो प्रतिक्रीय कस्तो हुनुपर्छ ? अाउनुहोस अाज हामी यि प्रश्नहरुको विषय मा सुन्दै सिक्नेछौ ।

 • बाईबल के हो ? ( पाठ -३ )
  बाईबल के हो ? ( पाठ -३ )
  Duración: 12min | 25/05/2018

  भविष्यवाणी ले कसरी बाईबल अदित्य पुस्तक हो भनि देखाउँछ ? र बाईबल ले कुन विषयहरुको वारेमा भबिष्यवाणी देखाउँछ ? अाज हामी यि प्रश्नहरुलाई लिएर छलफल गर्नेछौ ।

 • ख्रिष्टमा हामीलाई दण्डको कुनै आज्ञा छैन ।
  ख्रिष्टमा हामीलाई दण्डको कुनै आज्ञा छैन ।
  Duración: 16min | 22/05/2018

  जब हामी विश्वसी भएर अात्मिक लडाई लडदैछौ के कुरा ले हामीलाई उत्साह दिन सक्दछ ?के येशू ख्रिष्टमा जिउनेहरुलाई दण्ड को आज्ञा छ ?

 • बाईबल के हो ( पाठ-२ )
  बाईबल के हो ( पाठ-२ )
  Duración: 18min | 21/05/2018

  बाईबल किन अद्वितीय छ ? यसको प्रभाव संसार मा कस्तो छ ? र किन मानिसले बाईबल लाई रद्ध गर्ने कोसिस गरेतापनि अहिले सम्म स्थीर छ ? अाउनुहोस अाज हामी यि प्रश्नहरुलाई हेर्दे छलफल गर्नेछौ ।

 • स्तेफनसको नम्र जवाफ ।
  स्तेफनसको नम्र जवाफ ।
  Duración: 25min | 18/05/2018

  के तपाईको साथीहरुले तपाईलाई विश्वास बारेमा प्रश्न सोद्धा के तपाईलाई डर लागछ? कसरी हाम्रो साथीहरुलाई विश्वासको बारेमा जवाफ दिनुपर्छ? आज हामी यि प्रश्नहरुको छलफल गर्न र विचार गर्नलाई शान्ति तिमीलाईको पोडकाष्ट सुन्नुहोला धन्यवाद ।

 • बाईबल के हो ?
  बाईबल के हो ?
  Duración: 15min | 16/05/2018

  खीष्टियन हरु को विशव दृष्टिकोण को अधिकार के हो ? बाईबल बाट को सत्यता को कुनै प्रमाणित छ ? अाउनुहोस हामी यि प्रश्नहरु को बारे मा छलफल गर्नेछौ ।

 • पापमाथि विश्वसी को अात्मिक लडाई र हाम्रो सत्य अाफै ।
  पापमाथि विश्वसी को अात्मिक लडाई र हाम्रो सत्य अाफै ।
  Duración: 20min | 15/05/2018

  जब विश्वसी ले नयाँ जन्म पाउछँ के त्यो सधैभरि रहन्छ ? र नयाँ जन्मले एउटा विश्वसी को जिवन मा के गर्छ ? र कसरी नयाँ जन्मले हामीलाई व्यवहारिक रुप मा विश्वसीहरुलाई पापमाथि विजय पाउन मा सहयता गर्छ ? अाज हामी यि प्रश्नहरु लाई लिएर हेर्नेछौ ।

 • संसारिक दृष्टिकोण भनेको के हो ?
  संसारिक दृष्टिकोण भनेको के हो ?
  Duración: 09min | 14/05/2018

  किन हाम्रो विशवसलाई मुल्यङकन गर्न महत्त्वपूर्ण छ ? अनि हाम्रो संसरिक दृष्टिकोण ले कसरि हाम्रो जिवनलाई प्रभाव पार्छ ? अाउनुहोस अाज हामी यि प्रश्नहरुको वारेमा चर्चा गर्नेछौ ।

 • अाफनो विश्वस बारे निडरता को साथ जवाफ दिनुपर्छ ।
  अाफनो विश्वस बारे निडरता को साथ जवाफ दिनुपर्छ ।
  Duración: 23min | 11/05/2018

  के तपाई को साथीहरुले तपाईलाई विश्वस को वारेमा प्रश्न सोद्धा के तपाईलाई डर लाक्छ ? कसरी हाम्रो साथीहरुलाई विश्वस को वारेमा जवाफ दिनुपर्छ ? अाज यि प्रश्नहरु को उत्तर पाउनलाई शन्ति तिमीलाई पोडकाष्ट मा कृपया हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला ।

 • पापसंगको हाम्रो अात्मिक लडाई ।
  पापसंगको हाम्रो अात्मिक लडाई ।
  Duración: 23min | 08/05/2018

  जे कुरा तपाई गर्न चाहानुहुन्छ साहेत तपाई गर्नुहुन्न होला, अथवा जे कुरा तपाई गर्न चाहानुहुन्न त्यहि गर्न मनपराउनुहुन्छ होला किन यस्तो हुन्छ होला त ? कसरी हामी यस अात्मिक लडाईमा बिजय पाउन सक्छौ ? यि प्रश्नहरु को उत्तर पाउन हामी संगै सुनेर साथ दिनुहोला ।

 • मानिस भित्र भएको तितो पना ।
  मानिस भित्र भएको तितो पना ।
  Duración: 35min | 27/04/2018

  मानिसहरु भित्र भएको एउटा गुण । जुन गुणले मानिसहरुको जिवन मा सबै थोक भएर पनि तितो र सुन्य जस्तै बनाईदिन्छ त्यो हो तितोपना । अाउनुहोस अाज हामी यि गुण को बारे मा मनन गर्नेछौ ।

 • अात्मको नयाँ पनमा हिडनु ( पाठ -३)
  अात्मको नयाँ पनमा हिडनु ( पाठ -३)
  Duración: 25min | 24/04/2018

  के तपाई प्रभु मा सेवा गर्न देखि थकित हुनुभएको छ ? अथवा जे कुरा तपाईले गर्नुहुदैन गर्दे हुनुहुन्छ? यदि यस्तै कुराहरुमा हुनुहुन्छ भने यो ब्यबस्था को पुरानो पनमा हिडनु को चिनारीहरु हुन । अाउनुहोस अाज यि प्रश्नहरु को उत्तर खोजौ र अध्ध्यन गरौ ।

 • अात्मको नयाँ पनमा हिडने ( पाठ-२)
  अात्मको नयाँ पनमा हिडने ( पाठ-२)
  Duración: 28min | 17/04/2018

  के परमेश्वर को बिधिहरु र आज्ञाहरु पालन गर्न एउटा भारी भएको छ ? यदि छ भने अाज अध्ध्यन गर्नुहोस र कसरी हामी व्यवस्था को पुरानो पनमा होईन तर अात्मको नयाँ पनमा हिडन सक्छौ । अाउनुहोस अाज हामी संग संगै यि प्रश्नहरुको बिषय मा अध्ध्यन गरौ ।

 • स्तेफनस परमेश्वरको सेवक ।
  स्तेफनस परमेश्वरको सेवक ।
  Duración: 32min | 13/04/2018

  कुन कुराले अाजकाल तपाई को जिवनलाई नियन्त्रण गर्देछ ? के साच्चै परमेश्वरको पवित्र अात्मले र उहँको बुद्धिले कि यो संसारको अात्मले तपाईलाई नियन्त्रण गर्देछ ? अाज हामी यि प्रश्नहरुलाई लिएर एकजना पवित्र अात्मले भरपुर भएको व्यक्ति को जिवन बाट हेर्देछौ, कृपया सुनेर साथ दिनुहोला ।

 • He Has Made Us New: Part 2
  He Has Made Us New: Part 2
  Duración: 30min | 11/04/2018

  All the privileges of heaven are not just reserved for one particular people group, or social class but they are made available to all people  through Jesus Christ. 

 • He Has Made Us New: Part 1
  He Has Made Us New: Part 1
  Duración: 26min | 06/04/2018

  Learn how God through the work of His Son Jesus Christ has broken down the walls that separate people and made us all one united people and loved people in Jesus Christ. 

 • Amazing Redemption
  Amazing Redemption
  Duración: 27min | 04/04/2018

  Discover the amazing power of God's redemption available to us in Jesus Christ. 

 • That I May Know Him
  That I May Know Him
  Duración: 17min | 23/03/2018

  The Apostle Paul prayed specifically that we would know what blessings we have available to us in Jesus Christ. Listen in and learn more of the blessing that are available only in Christ that you too may say as the Apostle Paul said, "That I may know Him!". 

 • विश्वासी को जीवन मा भएको पाप ।
  विश्वासी को जीवन मा भएको पाप ।
  Duración: 27min | 20/03/2018

  के एउटा सत्य येशु ख्रीष्टको चेला निरन्तर रुपमा अझै अनुग्राह प्रश्स्त होस भनेर पाप मा जीउन सक्छ र ? अथवा हामी कसरी पाप को निम्ती मरिसकेकाछौं र येसले कसरी हाम्रो दैनिक ख्रीष्टियन जीवनलाई प्रभाव पार्छ ? यि प्रश्नहरुको उत्तर पाउनलाई कृपया हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला ।

 • योग्य भएको सेवकहरु को अवश्येकता ।
  योग्य भएको सेवकहरु को अवश्येकता ।
  Duración: 23min | 09/03/2018

  के तपाई को मण्डली मा सेवाकाई को कमजोरिपन हरु देख्नुहुन्छ ? यदि देख्दै हुनुहन्छ भने तपाई त्यो समस्य मिलाउन का निम्ती के गर्देहुनुहुन्छ ? के साच्चै सेवा गर्न का निम्ती तपाई तयार हुनुहुन्छ ? अाज हामी यि प्रश्नहरु को उत्तर पाउनलाई प्रवचन वाट सुन्नेछौ।

 • सुसमाचार सुनाउने काम को अवशेकतारु (भाग-२)
  सुसमाचार सुनाउने काम को अवशेकतारु (भाग-२)
  Duración: 34min | 02/03/2018

  येरुशलेम मा भएको मण्डली कसरी जनसंख्या र अात्मिक रुप मा बढ्यो? र वर्तमान काल मा कसरी हामीले मण्डली लाई वृध्दि गर्न सक्छौ? अाज हामी संगै यि प्रश्नहरु को उत्तर पाउनलाई सुनेर साथ दिनुहोला ।

 • अात्मको नयाँ पन मा हिडनु ( पाठ १)
  अात्मको नयाँ पन मा हिडनु ( पाठ १)
  Duración: 31min | 27/02/2018

  के परमेश्वर को बिधिहरु तपाईको लागी एउटा गहरुङगो भारी जस्तै भएको छ ? के संगती जाने तपाई को लागी एउटा वाध्यता जस्तो भएको छ ? अाज हामी परमेश्वर लाई सेवा गर्ने प्रेरणा को बारे मा सिक्दैछौ र अाउनुहोस हामी संगै अध्यन गर्नुहोला ।

 • सुसमाचार सुनाउने काम को लागी अवशेकता कुराहरु ।
  सुसमाचार सुनाउने काम को लागी अवशेकता कुराहरु ।
  Duración: 29min | 23/02/2018

  येरुशलेम मा भएको मण्डली कसरी जनसंख्या र अात्मिक रुप मा बढ्यो ? र वर्तमान काल मा कसरी हामी ले मण्डली लाई वृद्धि गराउन सक्छौ ? यि प्रश्नहरु को उत्तर पाउनलाई कृपया अाज को भाग सुनेर साथ दिनुहोला ।

 • के व्यवस्था पाप हो ?
  के व्यवस्था पाप हो ?
  Duración: 24min | 20/02/2018

  के व्यवस्थाले मानिसहरुलाई धर्मि ठहरयाउनसक्छ ? र मानिस को जिवन मा परमेश्वरको व्यवस्था को उद्देश्या के छ ? र किन हाम्रो पाप को वारेमा जान्न को निम्ती एउटा असल कुरा हो ? अाउनुहोस अाज यि प्रश्नहरु को छलफल गर्दे प्रवचन बाट सुन्नेछौ ।

 • उहाँको योजना मण्डली लाई स्थापित गर्ने ।
  उहाँको योजना मण्डली लाई स्थापित गर्ने ।
  Duración: 38min | 16/02/2018

  कसरी हाम्रो मण्डली को जनसंख्या लाई बृद्धि गर्न सक्छौ ? र के मण्डली को जनसंख्या बृद्धि गर्नलाई परमेश्वर को योजना र हाम्रो योजना मा कस्तो फरक छ होला ? अाज हामी यि प्रश्नहरुको उत्तर बाईबल बाट हेर्नेछौ र सुन्नेछौ ।

 • पाप बाट को स्वतन्रता ।
  पाप बाट को स्वतन्रता ।
  Duración: 23min | 13/02/2018

  जे कुरा म गर्न चाहान्छु म किन गर्दिन ? र पापबाट को स्वतन्रता भनेको के हो ? अाज हामी यि प्रश्नहरु को बारेमा सुन्नेछौ, कृपया शन्ती तिमीलाई पोडकाष्ट अन्तसम्म सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला ।

 • पवित्र आत्माको भरपूरी र अन्य भाषाहरु भनेको के हुन?
  पवित्र आत्माको भरपूरी र अन्य भाषाहरु भनेको के हुन?
  Duración: 37min | 09/02/2018

  पवित्र आत्माको भरपूरी भनेको के हो? अन्य भाषाहरु के के हुन्? र तिनीहरु कसरी एक अर्कोसंग सम्बन्धित छन्? के वर्तमान,समयमा पनि अन्य भाषाहरुमा बोल्नु साँच्चै मण्डलीको लागी एउटा सत्य आत्माको वरदान हो कि होईन? आजको “शान्ति तिमीलाई” पोड्कास्ट सुन्नुहोस र हामी संग्-संगै यि प्रश्नहरु को उत्तर खोजौं।

 • विश्वासी को जीवन मा भएको पाप ।
  विश्वासी को जीवन मा भएको पाप ।
  Duración: 27min | 07/02/2018

  के एउटा सत्य येशु ख्रीष्टको चेला निरन्तर रुपमा अझै अनुग्राह प्रश्स्त होस भनेर पाप मा जीउन सक्छ र ? अथवा हामी कसरी पाप को निम्ती मरिसकेकाछौं र येसले कसरी हाम्रो दैनिक ख्रीष्टियन जीवनलाई प्रभाव पार्छ ? यि प्रश्नहरुको उत्तर पाउनलाई कृपया हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला ।

 • तपाईँको व्यक्तित्व नैं तपाईँको पहिचान हो!
  तपाईँको व्यक्तित्व नैं तपाईँको पहिचान हो!
  Duración: 28min | 02/02/2018

  मानिसहरु आफुलाई असल, धर्मि देखिनको निम्ति धेरै महेनत र प्रयात्न गर्छन, धर्मिक वस्त्रहरुद्वारा, अथवा असल बोलीवचन द्वारा। के यि कुराहरुले हामीलाई परमेश्वरको नजरमा एउटा धर्मि र विश्इवासयोग्य व्यक्ति को परिचय दिन्छ होला? आउनुहोस् हामीसंगैं यि प्रश्न र विचारहरुको बारेमा आजको "शान्ति तिमीलाई" पोड़कास्ट बाट सुन्दैं अध्यान गरौं। 

 • येशु ख्रिष्टको धार्मिकता बिना हाम्रो जिवन सुन्य छ ।
  येशु ख्रिष्टको धार्मिकता बिना हाम्रो जिवन सुन्य छ ।
  Duración: 33min | 30/01/2018

  मानिसहरु पाप छमा पाउन,र मुत्ति प्राप्त गर्न जस्तो सुकै धार्मिक कामहरु गर्न तयार हुन्छन, जस्तै पशु बलि गर्न,तीर्थ यात्रा धाउन, र बिभिन्न असल र धार्मिक काम गर्न । के उनिहरुले पक्कै पाप बाट छमा पाए होलान त ? अथवा उनिहरुले साचो मुत्ति पाए होलान त? अाउनहोस यि प्रश्नहरुलाई बिचार गर्दे परमेशवर को वचन द्ववरा मनन गर्नुहोला ।

 • एकजना मानिस को पापद्ववरा को प्रभाव ।
  एकजना मानिस को पापद्ववरा को प्रभाव ।
  Duración: 27min | 23/01/2018

  किन मानिस को मृत्यु हुन्छ ? र हाम्रो पापी स्वभाव काहँाबाट सुरुवात भएको हो ? र यो पापी स्वभाव ले कसरी अरु मानिसहरुमा प्रभाव पार्न सक्छ? अाज यि प्रश्नहरु को उत्तर पाउनलाई हामी संगै अध्धयन गर्दे सुनेर साथ दिनुहोला ।

 • के हामी परमेश्वरको अघि झुटो गवाई भन्न सक्छौ?
  के हामी परमेश्वरको अघि झुटो गवाई भन्न सक्छौ?
  Duración: 29min | 19/01/2018

  के तपाई परमेश्वरको को अघि एउटा ईमान्दारी जिवन जिउनुहुन्छ? कसरी शैतान ले मण्डली लाई अक्रामण गर्दै छ? र यि अक्रमणहरु देखि कसरी हामी सुरक्षित बस्न सक्छौ ? यि प्रश्नहरु को उत्तर को निम्ती कृपया हामी संगै सुनेर साथ दिनुहोला ।

 • प्राथॆना ले हाम्रो जिवन परिवतॆन गछॆ ।
  प्राथॆना ले हाम्रो जिवन परिवतॆन गछॆ ।
  Duración: 25min | 12/01/2018

  प्राथॆना के हो? र प्राथॆना कसरी गरिन्छ ? र प्राथॆना ले हाम्रो जिवनमा कस्तो प्रकारको भुमिका खेल्दछ अनि प्राथॆना हाम्रो जिवन मा कति महत्वपुणॊ छ भन्ने बिषयमा अाज हामी सुन्नेछौ र चचॊ गॆनेछौ कृपया हामी संगै परमेशवर को वचन सुनेर साथ दिनुहोला ।

 • A Holy Spirit Filled Family: Part 1 of 2
  A Holy Spirit Filled Family: Part 1 of 2
  Duración: 27min | 23/06/2017

  In todays society the family is on a continual downhill road to destruction. Everywhere you look there is division and arguing amongst families, in particular between children and their parents. Is there an answer to the poor situation of the family? Today on Shanti TImilai we are going to learn about what a Holy Spirit filled family looks like, and what the the Bible teaches about the roles between parents and their children.  

Informações: